BMTF

Byggmesternes Takseringsforbund

Selge bolig

Å selge en bolig høres nok lett ut, det er nok riktig at det kan være lett i enkelte områder og vanskeligere i andre områder. Det største problemet er ikke å selge bolig, men konfliktene som kan komme i etterkant. At 25 % av alle boligsalg havner i en rettslig tvist er skremmende.

Krav til takstmann

Tidligere har det ikke vært krav til byggfaglig forkunnskaper for å bli takstmann. Det har heller ikke vært noen krav til noen form for rapport. Alle som kunne skrive en rapport kunne i realiteten kalle seg for takstmann.

Etter en dramatisk økning i antall konflikter har flere aktører begynt å presse frem løsninger for å redusere konfliktnivået når Ola og Kari Nordmann skal selge bolig.

Byggmestrenes Takseringsforbund har også tatt problemet på alvor. I Byggmestrenes Takseringsforbund kan ikke hvem som helst bli takstmann, selv om de kan skrive rapporter. Byggmestrenes Takseringsforbund setter strenge krav til opptak der det kreves fagkunnskap og bestått kurs i tilstandsanalyse ved omsetning av bolig.

For BMTF er det viktig at forbrukerne vet hva de får når de kjøper bolig, og samtidig at alle involverte parter skal kunne føle seg trygge på at rapportene er utført av fagfolk. Rapportene skal være tydelige og enkle å forstå for den som leser de, enten det er advokater, fagpersoner eller en helt alminnelig førstegangskjøper. Disse tilnærmingene vil bidra til å redusere dagens konfliktnivå i eiendomsbransjen.